Transmuraal Zorgpad voor suïcidepogers Netwerk GG ADS - Werkgroep ELZ Waasland

In deze moeilijke en bizarre tijden is het belangrijk om  heel alert te zijn naar signalen bij ptn/cltn die kunnen wijzen op suïcide-ideatie met risico op een suïcidepoging of suïcide.

Vandaar deze werkgroep o.a. stilstaat bij 

- signaaldetectie

- zorgcontinuïteit

- samenwerkingsverbanden en engagementen met lokale partners

- casustafels

Wenst u meer info of aan te sluiten bij deze werkgroep? Neem vrijblijvend contact op.

 

Een bijkomend initiatief is Leidraad Opvang en Evaluatie Suïcidaliteit (LOES) :

LOES is een semigestructureerd interview dat ondersteuning biedt bij:

- een goede eerste opvang van suïcidale personen

- het in kaart brengen van aanwezige risicofactoren en zorgbehoeften.

 

Het instrument biedt:

- ondersteuning inzake zorgcontinuïteit

- een aanzet tot het invullen van de risicoformulering

- de mogelijkheid om het Safety plan te introduceren.

Loes kan worden afgenomen bij volwassen personen en bij jongeren vanaf 12 jaar.

Loes is gratis beschikbaar via deze link 

VLESP werkt samen met CGG suïcidepreventie om het gebuik van LOES te ondersteunen. Voor training en implementatie van het gebruik van het instrument kan je contact opnemen met CGG suïcidepreventiewerking van Oost-Vlaanderen

 

Contact

karin.de.cleene@elzwaasland.be