uitbreiding mobiele teams Het PAKT

  • 24 september 2021

Beste,
De mobiele teams van Het PAKT kunnen uitbreiden als gevolg van een versterkende maatregel tijdens de covid-19 pandemie. Met deze maatregel wil de overheid dat de teams kunnen inzetten op kwetsbare volwassenen en kwetsbare ouderen met psychische of psychiatrische problemen, die momenteel niet in zorg geraken.


De versterking geldt zowel voor adviesvragen, indicatiestelling en ondersteuning van mantelzorgers en professionelen, als voor de begeleiding door de MOBiLteams (langdurige zorg) of de Mobiele Crisis Teams (MCT) (acute psychiatrische zorg).
Dank zij de inspanning van velen is het gelukt om op vrij korte termijn deze uitbreiding te operationaliseren.


Vanaf 1 oktober wordt het mogelijk om kwetsbare volwassenen en ouderen aan te melden voor advies en coaching of begeleiding door de MOBiLteams. Dit gebeurt via het centrale nummer 09 / 230 56 46. De MOBiLteams richten zich tot mensen die langdurige begeleiding nodig hebben en dit op meerdere levensdomeinen.


Ten laatste vanaf 1 november wordt het ook mogelijk om de doelgroep aan te melden bij het MCT. Ook dit gebeurt via een centraal nummer: 09 / 332 14 14. Het crisisteam begeleidt mensen in een acute psychiatrische crisis. De duur van de begeleiding is dan ook beperkt in tijd (één maand).


Meer info over de werking van de teams vindt u op de website van Het PAKT.


We zijn blij u met dit schrijven te informeren over het extra aanbod dat gecreëerd wordt. Tegelijkertijd vragen we uw begrip voor het gegeven dat, ondanks de aanzienlijke versterking, de vraag het aanbod zal overschrijden en er een limiet is aan het aantal begeleidingen die kunnen opgestart worden in zowel MOBILteams als MCT.


Vriendelijke groet,
Ilse De Neef
Netwerkcoördinator Het PAKT
Mede namens
Jan Steel, voorzitter projectgroep
Raoul De Cuyper, voorzitter Het PAKT