Uitbreiding strategische voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen voor ambulante zorg

  • 7 december 2020

De FOD Volksgezondheid heeft beslist om de strategische voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen uit te breiden naar alle zorgverleners in de eerste lijn, met name alle zorgverleners die er nog geen beroep op hebben kunnen doen :

  • Beroepen die een nauw contact met de patiënt hebben : Audiciens, Bandagisten, Orthesisten en prothesisten, Ergotherapeuten, Kinesitherapeuten, Mondhygiënisten, Orthoptisten-optometristen, Podologen. 
  • Beroepen die geen nauw contact met de patiënt hebben: Diëtisten, Klinisch psychologen en orthopedagogen, Logopedisten, Officina-apothekers en farmaceutisch-technisch assistenten.

Verneem hier de verdere praktische informatie over deze actie >