Uitrol van de conventie ‘psychologische functies in de eerste lijn’ in Oost-Vlaanderen

  • 28 december 2021

We hebben de voorbije maanden veel input voor diverse opdrachten ontvangen, waarvoor dank. We gaan hier volop mee aan de slag in de verdere implementatie van de conventie. Een korte stand van zaken:

 

1. De meeste klinisch psychologen en orthopedagogen die een overeenkomst hadden binnen de vorige conventie zijn midden december overgegaan naar het eerstelijnspsychologisch aanbod van de nieuwe conventie.

Het eerstelijnspsychologisch aanbod dat hierdoor momenteel beschikbaar is kan u op de websites van de netwerken terugvinden:

2. De vacatures voor de lokale coördinatoren, projectmedewerker en administratief medewerker werden vastgelegd en gepubliceerd. Dit team zal de uitrol verder coördineren in samenwerking met de netwerken, de eerstelijnszones en diverse andere partners. Het zou fijn zijn mocht u die vacatures verder verspreiden. 

U kan de vacatures o.a. hier terugvinden

3. In kader van de implementatie van de conventie werd er een samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende betrokken partijen opgemaakt vanuit de provinciale procesgroep. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt momenteel door de betrokken partners ondertekend en zal voor het einde van dit jaar ingediend worden bij de federale overheid. Eens ondertekend zullen we deze ook op onze websites publiceren.

4. We vinden het belangrijk om ter voorbereiding van de verdere uitrol nog even stil te staan bij de visie van Public Mental Health die hierin leidinggevend is. Prof. Bruffaerts zal deze zelf nog even toelichten tijdens een korte webinar, waarna wij ook de stand van zaken in Oost-Vlaanderen zullen toelichten. 

U kan hier alle info vinden en hier inschrijven voor deze webinar.

 

We geven graag nog kort mee dat klinisch psychologen/klinisch orthopedagogen hier mogelijke interesse kunnen aangeven en erkende organisaties dit hier kunnen doen. Belangrijk: dit dient uitsluitend om ons verder zicht te geven op de interesse die er is en heeft geen enkele impact op een latere toekenning van contingent. Zodra er een officiële procedure vastgelegd wordt waarmee men zich kandidaat kan stellen zullen we dit breed bekendmaken.

 

Wij wensen u alvast een prettig eindejaar! 

Met vriendelijke groeten,

De netwerken GG ADS, RADAR en Het PAKT