Update covid-19 maatregelen

  • 9 april 2021

Richtlijnen gevaccineerde personen

Er zijn tot op heden geen aangepaste richtlijnen voor gevaccineerde personen. Dezelfde maatregelen ikv HRC, reizen enzovoort blijven van toepassing - gelieve dit ook zo strikt te blijven toepassen.

Herhaling van de algemene richtlijnen: 

Patiënt met symptomen die negatief test

Zieke patiënten die negatief werden getest op covid, blijven thuis tot de ziekte symptomen verdwenen zijn. 

Patiënt met symptomen, >6j:

Testen

Quarantaine (Q) tot resultaat bekend

- Indien test negatief: Q tot symptomen verdwenen

- Indien test positief: Q minstens 10 dagen, waarvan laatste 3 dagen koortsvrij en zonder respiratoire klachten. Dag 1 van de Q is de dag waarop de symptomen begonnen. 

Patiënt met symptomen, <6j:  

Testen indien ander bevestigd geval in bubbel (opvang, crèche, kamp) in de voorbije 14 dagen.

Mag als positief beschouwd worden zonder test indien ander bevestigd geval in huisgezin in de voorbije 14 dagen. (kind zal dan al in Q zitten als hoogrisicocontact)

Patiënt met hoog risico contact: 

Onmiddellijk Q 10 dagen. Dag 1 van de Q is de dag nà het laatste hoogrisicocontact.

Testen is niet verplicht bij asymptomatische pten, maar wordt sterk aangeraden.

Een onmiddellijke test (<72u na het laatste contact) kan onmiddellijk doorgaan. Indien deze test negatief is blijft de quarantaine uiteraard behouden.

De quarantaine kan ingekort worden indien de pt zich (opnieuw) laat testen op dag 7. Indien deze test negatief is, kan de patiënt uit Q. 

Ook indien de patiënt klachten ontwikkelt, kan er sneller getest worden, bij een negatief resultaat blijft de quarantaine behouden. 

Patiënt test positief binnen een huisgezin of huisgemeenschap: 

Alle gezinsleden/huisgenoten gaan voor minstens 17 dagen in quarantaine als strikte isolatie niet mogelijk is

Positief geteste patiënt:

Isolatie minstens 10 dagen, waarvan laatste 3 dagen koortsvrij en zonder respiratoire klachten. Dag 1 van de isolatie is de dag waarop de symptomen begonnen.

Gezinsleden:

Q 10 dagen, gelijklopend met de ziekteperiode van de positief geteste pt

+ Q 10 dagen als hoogrisicocontact

= 20 dagen quarantaine, inkortbaar mits negatieve test op dag 17 voor àlle gezinsleden of huisgenoten.

Indien een andere persoon binnen het gezin of de gemeenschap enkele dagen later positief test, schuift de quarantaine op cfr. hierboven beschreven.

Enkel indien de positief geteste patiënt in strikte isolatie gaat, kunnen de gezinsleden onmiddellijk hun quarantaine als hoogrisicocontact toepassen.

Quarantaine = de indexpatiënt verblijft alleen in een aparte kamer, met apart toilet en wasmogelijkheden, zonder contact met de rest van het gezin en zonder gebruik van de gemeenschappelijke ruimten gedurende de hele ziekteperiode.

In de realiteit is dit zelden toepasbaar, sowieso niet als een kind de indexpatiënt is. 

Het testen gebeurt conform de richtlijnen voor een hoogrisicocontact:

Geen symptomen:

Testen is niet verplicht bij asymptomatische gezinsleden, maar wordt sterk aangeraden.

Een eerste test kan onmiddellijk doorgaan wanneer er iemand in het gezin positief blijkt. 

Indien deze test negatief is, blijft de quarantaine uiteraard behouden.
De quarantaine kan ingekort worden indien alle gezinsleden/huisgenoten negatief testen op dag 17. 

Symptomen:

Indien een gezinslid klachten ontwikkelt, wordt er best sneller getest. 

Bij een negatief resultaat blijft de quarantaine uiteraard behouden cfr. hierboven beschreven. 

 

Aarzel niet om de MSPOC te contacteren bij vragen of opmerkingen!

MSPOC ELZ Vlaamse Ardennen

Dr. Klaas Vercruysse & Dr. Eva Decat 

mspoc.elzvlaamseardennen@gmail.com