Vaccinatie 5 - 11 jarigen

1. Wanneer worden de kinderen uitgenodigd voor een vaccin tegen COVID-19?

Alle kinderen werden in de laatste week van 2021 per post uitgenodigd.

3 500 kinderen werden uitgenodigd om hun prik te halen in het vaccinatiecentrum in Ronse en 5 500 kinderen kunnen terecht in het vaccinatiecentrum in Oudenaarde.

2. Krijg ik al een afspraak of kan ik zelf een afspraak maken? 

De kinderen werden uitgenodigd met het ‘free booking’ systeem. Dit betekent dat je op voorhand geen vaste afspraak krijgt, maar dat je als ouder zelf via de code op de uitnodigingsbrief een afspraak kan maken in het vaccinatiecentrum.
Doordat je zelf een afspraak kan vastleggen, betekent dit dat je voor mogelijke broertjes en zusjes binnen die leeftijdscategorie een gezamenlijke afspraak kan maken.

3. Wanneer kan ik een afspraak maken? Kan dit ook buiten de schooluren? 

De openingsuren van het vaccinatiecentrum voor kinderen zijn aangepast aan de schooluren, bv. op woensdagnamiddag, zaterdag en zondag. 

4. Wanneer kan mijn kind een 2de prik krijgen? 

Het interval tussen prik 1 en prik 2 bedraagt ongeveer 21 dagen.

5. Welk vaccin krijgt mijn kind toegediend? 

Kinderen van 5-11 jaar worden gevaccineerd met een pediatrisch pfizervaccin? 

6. Wat met kinderen die schommelen rond de leeftijdsgrens van 12 jaar? 

  • Je krijgt een pediatrische dosis als het een afspraak heeft in het vaccinatiecentrum op de leeftijd van 11 jaar. Dus ook op de leeftijd van 11 jaar en 364 dagen.
  • Heeft jouw kind een eerste prik gekregen met een pediatrische dosis, dan krijgt het ook de tweede prik met een pediatrische dosis, het schema wordt afgewerkt. Een kind dat dus verjaart tussen prik 1 en prik 2, maar een eerste prik kreeg met een pediatrische dosis, zal in dat geval ook voor de tweede dosis een pediatrische dosis krijgen.
  • Is het kind 12 jaar op de dag van de eerste afspraak in het vaccinatiecentrum? Opgelet: dan moet het kind een volwassen dosis krijgen.

​​​​​​​>> Meer info over de vaccinatie van kinderen