Vaccinatiecentra

  • 23 juni 2022

Vorige week leek even terug op een vaccinatieweek van een jaar geleden. Drie dagen werd er geprikt en op 15 juni was er nog een vierde dag. Dit heeft alles te maken met de boosterprik voor de 80+. Na deze doelgroep wordt het vermoedelijk rustiger en kunnen we terug spreken over een waakvlamfase. We bereiden ons echter voor op het najaar. Hoogst waarschijnlijk zal er een volgende vaccinatiecampagne komen. Voor wie deze zal zijn is nog niet bepaald, maar dat we minstens naar fase 1 terug moeten opschalen staat vast.

Burgers die zich nu nog bedenken, tweedekansers zoals we ze wel eens noemen, zullen geen uitnodiging meer krijgen. Indien ze nog een vaccin wensen, dienen ze zelf contact op te nemen via het nummer: 078/48.65.78