Valpreventie Thuis*

Valpreventie thuis
valpreventie prent

CONTEXT

De cijfers uit het expertisecentrum val- en fractuurpreventie liegen er niet om… Ongeveer één op drie 65-plussers komt minimum 1 keer per jaar ten val. Van deze ouderen valt bijna de helft meerdere keren per jaar en het risico op een valpartij stijgt met de leeftijd. Naast een verhoogde morbiditeit en mortaliteit brengt een ‘val’ vaak ook meer te weeg dan enkel de lichamelijke gevolgen.

Veel ouderen ervaren na een val angst om opnieuw te vallen, hierdoor raken ze afhankelijker en ervaren ze een verminderde zelfredzaamheid, hierdoor verhoogd het risico om opnieuw te vallen waardoor ze dan weer in een isolement te recht kunnen komen,… Door in te zetten op valpreventie kan deze negatieve spiraal doorbroken worden. Als eerstelijnszone willen we hier dan ook absoluut op in zetten!

ACTIES

De aanpak van de valpreventie in onze regio is selectief in functie van de doelgroep;

Voor alle senioren geldt een grondige preventieaanpak welke bestaat uit:

1. De verdeling en het gebruik van een uniforme checklist voor een valveilige omgeving en een zelftest voor valrisico en dit naar alle betrokken eerstelijnszone werker.

 • We beogen hiermee het detecteren van meer risicopatiënten door de zorgverlener en het algemeen bekend maken van deze tools. Dit kan bijvoorbeeld via een mediacampagne via de gemeentebesturen en het LDC tijdens de Vlaamse week van de valpreventie.
 • Hiervoor zullen we vormingen organiseren voor de medewerkers binnen onze ELZ en infosessies naar familie en mantelzorgers toe.

     2. Het aanstellen van centrale ELZ coaches. Eventueel vanuit WZC’s, WGK of Vlaams expertise centrum.

 • De centrale coaches kunnen een centraal valmeldpunt vormen, kunnen advies geven over het aanwezige aanbod binnen de ELZ, vormen een aanspreekpunt voor vormingen,…
 • Om dit mogelijk te maken moet eerste het bestaande aanbod in kaart gebracht worden. Hierbij denken we aan thuisverpleegkundigen, hulp aan huis, ergotherapeuten, mutualiteiten,…

     3. Tevens dient onderzocht te worden of het haalbaar is te fungeren als valpreventiemeldpunt in samenspraak met het netwerk.

Voor de hoog risicopatiënten ((=Parkinson, CVA, Alzheimer, Rolstoelpatiënt en polyfarmaciepatiënt) is een diepgaandere aanpak nodig naast de preventieve aanpak.

     1. Het ontwikkelen van een testbatterij met een bijhorende resultaatfiche goedgekeurd door een stuurgroep

 • Hun objectief is een laagdrempelige en kostenefficiënte test batterij te maken die voor iedereen bruikbaar is en die resulteert in een correctieve aanpak nadien. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat het duidelijk is wie deze aanpak ter plaatse stuurt en wie deze uitvoert.
 • Een tweede voorwaarde is dat een standaard voor een correcte registratie van een val aanwezig is, dat we over een globale definitie beschikken (cfr VLEXC) en dat enkele parameter rond een opname voor handen zijn (cfr zorgpad WZC).
 • Deze aanpak kan gekoppeld worden aan een afbouwproject van psychofarmaca en hier kan mogelijk een samenwerking met de beweegcoaches voor worden opgezet.
 • Er moet hiervoor een stuurgroep samengesteld worden bestaande uit een lid van de huisartsenkring, een apotheker, iemand van het WGK, iemand uit het Vlaamse expertisecentrum, logo, mutualiteit, LDC, kine en WZC

     2.  Actief promoten van gangrevalidatie al of niet aan huis of op een gemeenschappelijk oefenterrein. Hiervoor werken we samen met de kinesisten en beweegcoaches.
 

INDICATOREN

 • Aantal deelnemers aan de vormingen en infosessies
 • Beschikbaarheid van een overzicht van het bestaande aanbod
 • Het hebben van een aantal centrale coaches rond valpreventie
 • Aantal valregistraties via het meldpunt
 • Het aantal gebruikte en volbrachte testfiches

Denkt u graag mee over dit thema? Schrijf u dan hier in om deel te nemen aan de werkgroep!

valpreventie prent 2