Van LMN, SEL, RWO ... naar eerstelijnszones!

  • 9 juni 2020

Er wordt volop werk gemaakt van de reorganisatie van de zorg in Vlaanderen. Als onderdeel van deze reorganisatie komt er nu de uitdaging om te werken binnen eerstelijnszones.

 

 

LMN, SEL, RWO ... verdwijnen in het kader van een reorganisatie van de eerste lijn

De eerste lijn is in verandering. Een reorganisatie is vooral nodig om tegemoet te komen aan de toename van het aantal chronisch zieken met complexe zorgnoden. Vanaf 1 juli 2020 zal de overheid niet langer Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN), Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) en Regionaal Welzijnswerk (RWO) subsidiëren, maar zullen deze de omschakeling maken naar eerstelijnszones (ELZ). 

Het personeel van de huidige structuren zal naar alle waarschijnlijkheid ingeschakeld worden in de eerstelijnszones. Op die manier zullen er minder verschillende organisaties naast elkaar werken en kan er een geïntegreerde aanpak nagestreefd worden.

Zaadjes geplant

De afgelopen jaren hebben zowel SEL, LMN als RWO gebouwd aan meer en betere samenwerking, iets wat nu binnen de eerstelijnszones zal verdergezet worden. 

Het is nu tijd voor een nieuw hoofdstuk. De eerstelijnszones zijn gevormd en binnen deze structuren zal worden verder gebouwd aan interprofessionele-intersectorale samenwerking, verder werkend op de zaadjes die al geplant werden.

Wij wensen alle betrokkenen uitdrukkelijk te bedanken voor hun inspanningen en hopen met hen samen te werken op het gebied van zorg en welzijn, vanuit de nieuwe structuren.