Vanaf heden nog enkel faceshields en venstermondmaksers aan te vragen bij ELZ Gent

  • 14 september 2020

In volle coronacrisis waren er grote tekorten aan materiaal. Stad Gent en Eerstelijnszone Gent sloegen de handen in elkaar om materiaal dat verzameld werd via donaties, te verdelen onder eerstelijns hulpverleners die in Gent werken. Momenteel ervaren we dat de meesten onder u voldoende beschermingsmateriaal voor handen hebben via de leveringen vanuit de overheid, de eerstelijnszone of door het zelf aanschaffen van het materiaal. De schaarste en hoogdringendheid van beschermingsmateriaal is momenteel minder aan de orde. Om die reden werd beslist dat via de Eerstelijnszone Gent geen materiaal meer aangevraagd kan worden. Het materiaal dat nog in stock is zal vanuit de zone vanuit een vastgelegde strategie verdeeld worden.  

Vanuit de zone kunnen wel nog faceshields en venstermondmaskers aangevraagd worden. Venstermondmaskers zijn maskers waarbij de mond zichtbaar blijft. Hierdoor blijft de mimiek en het mondbeeld zichtbaar.

Dit kan belangrijk zijn om de communicatie tussen hulpverlener en patiënt toegankelijk en begrijpbaar te houden. Dit bijvoorbeeld bij dove en slechthorenden maar ook bij personen met dementie of autisme kan dit een zeer belangrijk hulpmiddel zijn. Daarnaast zijn transparante mondmaskers soms ook nodig voor de patiënt/cliënt waar de professionals mee werken en mee communiceren. Hierbij denken we aan cliënten van logopedisten, cliënten die moeilijk verstaanbaar zijn,…

Vanuit de Eerstelijnszone en de Stad Gent hebben we een beperkte voorraad venstermondmaskers voorhanden.  Bij uw aanvraag vragen we u dan ook zeker te motiveren waarom deze voor u noodzakelijk zijn.

Het aanvraagformulier vindt u hier terug. Alle andere info rond het persoonlijk beschermingsmateriaal vindt u terug onder de rubriek 'persoonlijk beschermingsmateriaal'.