Verlenging eerstelijnspyschologische zorg voor doelgroep +65 en -18 jaar

  • 27 oktober 2020

De drie netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen (GG ADS, Het PAKT en RADAR) maakten bekend dat de verzekeringstegemoetkoming voor eerstelijnspsychologische zorg voor zowel de doelgroep +65 alsook voor de doelgroep -18 jarigen wordt verlengd tot 31 december 2022.

Voor de meest actuele lijst met contactgegevens van psychologen/orthopedagogen die ELP-sessies organiseren, verwijzen wij u door naar de websites van de desbetreffende GG-Netwerken.

  • ADS - Netwerk geestelijke gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas, www.ggzads.be
  • Het PAKT – Netwerk geestelijke gezondheid Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen, www.pakt.be
  • RADAR - Netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren - Netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren, www.radar.be

Verdere informatie over deze terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg, tijdelijke maatregelen in het kader van Covid-19 en interessante bijlagen kan u terugvinden via deze link.