Verslagen Algemene Vergadering Houtland en Polder

Wat doet de Algemene Vergadering?

AVDe eerstelijnszone moet jaarlijks minstens 1 keer de algemene vergadering bijeenroepen.

Dit is het hoogste beslissingsorgaan van de organisatie en bestaat uit alle leden van de vzw.
De algemene vergadering kan onder meer beslissen over wijzigingen van de statuten, benoeming en afzetting van bestuurders, goedkeuring van rekeningen en begrotingen, de ontbinding van de vzw
Voor elke bijeenkomst van de algemene vergadering moet een uitnodiging en agenda worden rondgestuurd (minstens vijftien dagen op voorhand).

Er moet ook steeds een ondertekend verslag opgemaakt worden. De verslagen moeten worden bijgehouden in een map op de maatschappelijke zetel van de vzw en kun je ook raadplegen hier op deze pagina. Veel meer over de algemene vergadering vind je hier

Verslag Algemene Vergadering 1

Datum: 08/09/2020

Verslag Algemene Vergadering 2

Datum: 10/06/2021

Verslag Algemene Vergadering 3

Datum: 14/10/2021