Visie

De eerstelijnszone Vlaamse Ardennen biedt elke burger met een zorg- of ondersteuningsvraag een zo geïntegreerd mogelijke gezondheids- en welzijnszorg.

Onder geïntegreerde zorg verstaan we

  • Het hele continuüm van tussenkomsten gericht vanaf preventie, via genezen en zorg (cure & care) tot en met palliatieve zorg en zorg bij het levenseinde.
  • De continuïteit van zorg tussen en over de verschillende welzijns en gezondheidszorg- en lokale bestuursactoren heen.
  • Afgestemde en proactieve zorg, zodat alle betrokkenen zoveel mogelijk in hun kracht staan: de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag als spilfiguur, zijn omgeving en de professionele zorgverstrekker.

Hiermee optimaliseert de eerstelijnszone de zorgervaring van de persoon met een zorg en ondersteuningsnood en verbetert ze de algemene gezondheidstoestand van de bevolking. Er is bijzondere aandacht voor toegankelijkheid en sociale rechtvaardigheid.

De unieke zorgvraag van de zorgvrager en/of mantelzorger is het onbetwistbare uitgangspunt bij de zorgverlening. Er is specifieke aandacht voor de schakelmomenten in de zorg.

De eerstelijnszone realiseert op vlak van welzijn en gezondheid meerwaarde met de ingezette middelen en zorgt ervoor dat professionelen in de sector hun werk op een goede en duurzame manier kunnen uitvoeren.