Vlaamse overheid lanceert nieuwe e-learning infectiepreventie voor zorg- en welzijnssector

  • 22 januari 2021

De verspreiding en impact van Covid-19 zijn ongezien. Nog meer dan anders blijkt hoe belangrijk voorzorgsmaatregelen zijn en hoe essentieel het is om richtlijnen correct op te volgen om zo besmetting te voorkomen.

Om nog meer in te zetten op kennis en ervaring rond infectiepreventie lanceert de Vlaamse overheid in samenwerking met Hogeschool Vives en Infolearn op 18 januari ZWIeP als een nieuwe e-learning voor de professionele zorgverleners uit de zorg- en welzijnssector. ZWIeP staat voor ‘Zorg en Welzijn: Infectiepreventie E-learning Platform’ en wordt gericht aan de sector gecommuniceerd.

De Vlaamse overheid voert al vele jaren campagne rond handhygiëne in woonzorgcentra ter bestrijding van zorginfecties. De bestaande campagnematerialen, instructiefilmpjes en e-tools sensibiliseren personeelsleden, bewoners en bezoekers over de nodige richtlijnen. De nieuwe e-learning ZWIeP wordt aan dit aanbod toegevoegd en richt zich tot de professionele doelgroep van basiszorgverleners en andere personeelsleden in de verschillende sectoren van de zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen.

Modulaire opbouw

ZWIeP is als e-tool onder andere gebaseerd op het bestaande Werkinstrument 'Infectiebeleid in Vlaamse woonzorgcentra' en is opgebouwd uit 5 modules die handelen over de overdrachtswegen van infectie, de algemene voorzorgsmaatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, bijkomende voorzorgsmaatregelen en omgevingshygiëne. Gebruikers kunnen op een laagdrempelige en gebruiksvriendelijk manier hun kennis over infectiepreventie en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen testen en bijschaven. Ze kunnen dit doen op hun eigen tempo en op het moment dat het hen best past. De verschillende modules kunnen zowel op elkaar volgend doorlopen worden, als apart in volgorde van voorkeur.

Registratie en account

Het gebruik van de e-learning door professionelen uit de zorg- en welzijnssector is gratis en verloopt via een toegangsaccount. Dat account kan eenvoudig aangevraagd worden via registratie bij de start van de e-tool.

 

Klik hier voor de link naar het origineel bericht op zorgnet-icuro.