Voor elk gezin een gezonde start samen met Zwangerschapscentrum De Wase Kiem!

  • 16 november 2020

Het doel van De Wase Kiem is het creëren van een gezonde start voor ieder gezin! Daarbinnen richt De Wase Kiem zich specifiek tot vrouwen uit kansengroepen, en dit in het hele Waasland. Dit kan onder andere financiële armoede, tienerzwangerschappen, ongewenste zwangerschappen of (toekomstige) ouders met psychiatrische of drugproblemen betreffen. Iedere zwangere die haar weg in het reguliere zorgaanbod niet vindt en wat extra ondersteuning kan gebruiken is welkom!

 

Gebaseerd op het zorgmodel ‘Centering Pregnancy’ probeert de werking van de Wase Kiem de kans op vroeggeboorte en laag geboortegewicht te verlagen, de kans op borstvoeding te verhogen, de kennis omtrent ouderschap en gezondheidsvaardigheden te stimuleren en het welbevinden van de ouders te bevorderen. Om zo de kansen voor het ongeboren kind zoveel mogelijk te vergroten.

 

Concreet wordt er voor elke zwangere vrouw een individueel en groepstraject uitgewerkt, waarin zowel medische als sociale begeleiding centraal staan. Het groepstraject bestaat uit maandelijkse bijeenkomsten die begeleid worden door een vaste vroedvrouw. Een groep bestaat uit maximum tien zwangere vrouwen met een gelijkaardige zwangerschapstermijn.  Er vinden 8 groepslessen plaats, waarvan 7 prenataal en 1 postnataal. Groepssessies gaan door op een vaste locatie, die aansluit op de woonplaats van de zwangere vrouw. Aansluitend op een groepssessie, worden ook individuele consultaties gepland bij de vroedvrouw, de huisarts en de gynaecoloog.

Als huisarts iemand aanmelden kan door het invullen van het intakeformulierodt bestandintakeformulier de wase kiem.odt (26 kB), door een e-mail te versturen naar dekiem@wgcdevlier.be of door telefonisch contact op te nemen met De Wase Kiem op het gsm-nummer: 04-72768269. Zwangeren kunnen op elk moment in de zwangerschap kosteloos instappen (mits zij aangesloten zijn bij een mutualiteit). Zo worden de groepsbijeenkomsten en de individuele consulten rechtstreeks afgerekend bij het ziekenfonds of OCMW via de derdebetalersregeling.

Meer informatie is te vinden in de brochures pdf bestandbrochure hulpverleners de wase Kiem.pdf (1.26 MB) . Interesse om bij te dragen aan onze missie of nood aan meer verduidelijking? Mail naar dekiem@wgcdevlier.be of bel 04-72768269.