Vormingsmomenten De Hoofdzorg

  • 14 oktober 2021

Beste eerstelijnswerker,
Graag brengen we u op de hoogte van piekuurtjes en vormingen die De Hoofdzorg aanbiedt dit najaar 2021 onder de vorm van webinars.

Piekuurtjes zijn korte vormingsmomenten over de middag die open staan voor alle eerstelijnswerkers en die gratis worden georganiseerd. Gedurende een uur wordt er een specifiek thema, gelinkt aan geestelijke gezondheid, uitgediept.
Deze piekuurtjes zijn tevens voorproefjes van het ruimere vormingsaanbod.

 

do 14/10: Piekuurtje: Hoe omgaan met cliënten met beperkte sociale vaardigheden? Van 12u tot 13u. Gratis online webinar.
Inhoud: Sommige mensen ervaren problemen die deels voortkomen uit beperkte sociale vaardigheden. Dit kan zijn weerslag hebben op verschillende levensdomeinen en op deze wijze heeft dit een grote impact op het dagdagelijks functioneren van de cliënt. In dit piekuurtje wordt besproken hoe je als zorg- of hulpverlener met deze mensen aan de slag kan gaan en tegemoet kan komen aan hun noden op vlak van sociale vaardigheden.
Inschrijven: piekuurtje: do 14 okt

 

do 28/10: Open vorming: Hoe omgaan met cliënten met ernstige psychische problemen? Van 13u tot 15u30. Online webinar, kostprijs 15€.
Open vormingen van 2,5 uur zijn gericht op hulpverleners uit de zorg- en welzijnssector zoals verzorgenden, maatschappelijk werkers, huisartsen, verpleegkundigen,… die enerzijds op zoek zijn naar meer theoretische achtergrond over bepaalde thema’s en anderzijds naar meer praktijkgerichte ondersteuning.
Inhoud: Binnen de eerstelijn worden we steeds meer en meer geconfronteerd met mensen met psychische problemen. Dit kan gaan van lichte tot meer ernstige vormen van psychisch lijden. Tijdens deze vorming zullen we stilstaan bij hoe we op de best mogelijke manier met deze cliënten kunnen omgaan en vooral communiceren. Wat zijn de valkuilen en hoe kunnen we het vertrouwen van onze cliënt behouden.
Inschrijven: open vorming: do 28 okt

 

do 4/11: Piekuurtje: Wat te doen bij cliënten met zelfverwondend gedrag? Van 12u tot 13u. Gratis online webinar.
Inhoud: Bij zelfverwondend gedrag leggen we al snel de link met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis. Dit gedrag komt evenwel vaker voor dan we denken, ook bij andere problematieken. Bij zelfverwonderd gedrag denken we niet alleen aan automutuleren, maar ook aan gedraging die veel discreter van aard zijn. In dit piekuurtje zullen we stilstaan hoe je hier als hulpverlener het beste op reageert en welke mogelijke vormen van hulpverlening er zijn.
Inschrijven: piekuurtje: do 4 nov

 

do 25/11: Open vorming: Hoe omgaan met persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen? Van 13u tot 15u30. Online webinar, kostprijs 15€.
Inhoud: De laatste jaren is er meer en meer aandacht voor andere uitingsvormen van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Bepaalde criteria blijken zich bij ouderen niet of helemaal anders voor te doen dan bij jongeren of volwassen. Dit heeft niet alleen een impact op het stellen van de diagnose, maar ook op de omgang met deze mensen. Het is dan ook van belang om voldoende kennis over en aandacht voor deze verschillen te hebben. Deze vorming kan je hierbij helpen.
Inschrijven: open vorming: do 25 nov


do 9/12: piekuurtje: Hoe omgaan met cliënten die levensmoe zijn?
Van 12u tot 13u. Gratis online webinar.

Inhoud: Met de vergrijzing van onze samenleving komt ook het fenomeen levensmoeheid vaker voor. Ook bij mensen met bijvoorbeeld een slepende ziekte zien we dit vaker. Maar wat is nu het verschil tussen levensmoeheid, suïcidaliteit en vragen naar euthanasie? En nog belangrijker, hoe kan je als zorg- of hulpverlener omgaan met deze levensmoeheid?
Inschrijven: piekuurtje: do 9 dec

 

do 23/12: Open vorming: Het gebruik van positieve psychologie bij cliënten binnen de thuiszorg? Van 13u tot 15u30. Online webinar, kostprijs 15€.
Inhoud: In de psychologie richt men zich al te vaak op klachten, problemen en stoornissen. De laatste jaren kent de positieve psychologie, die zich richt op concepten zoals weerbaarheid, optimisme, …, steeds meer en meer succes. Hoe kan je die positieve psychologie nu een plaats geven in je werk? En hoe doe je dit zonder de ander te miskennen in zijn of haar lijden? Deze vorming geeft een antwoord op deze en andere vragen.
Inschrijven: open vorming: do 23 dec


Met vriendelijke groeten,

Bart De Saeger
Klinisch Psycholoog - Gedragstherapeut - Tabakoloog
Directeur De Hoofdzorg - InnoPsy
0486 82 89 20