Vrijwilligersbeurs in het Waasland

Gezelligheid troef op onze Wase Vrijwilligersbeurzen!

Misschien vond jij wel de goede match na onze vrijwilligersbeurzen? 
De opkomst was mooi en de sfeer was helemaal top! Heb je graag nog eens een overzicht van alle organisaties die opzoek zijn naar vrijwilligers? Kijk dan zeker hieronder! 

Vragen? Geef een seintje via info@elzwaasland.be   

Zoekende organisaties in het Waasland

Er zijn een aantal organisaties actief in elke gemeente van het Waasland op zoek naar een goede match:

 • Raakzaam 

  • vrijwilligerswerk is mogelijk binnen alle diensten: administratie, tuinwerk, begeleiden van activiteiten voor volwassenen met een beperking (1/1 of in groep), ...
 • Similes 
  • lokale gids (gespreksbegeleider, lotgenotencontact) voor naasten van mensen met een psychische aandoening
 • Domo Waasland 
  • vrijwilliger gaat op pad met één gezin, als ‘vriend aan huis’. De vrijwilligers gaan wekelijks bij het gezin langs en doen verschillende activiteiten 
 • www.samenouder.be
  • helpen met de maaltijden, cafetariawerking, ondersteuning bij activiteiten, op huisbezoek gaan, ontmoetingsmomenten organiseren voor de mensen uit de buurt, een vakantie begeleiden
 • www.dewasehulpdienst.be
  • E.H.B.O. op evenementen , ambulancier niet dringend ziekenvervoer, administratieve take
 • De Companjong vzw
  • begeleiden van personen met jongdementie gedurende allerlei activiteiten
 • HerstelAcademie ADS
  • het geven van herstelgerichte cursus(sen) als professional of ervaringsdeskundige rondom een bepaald thema 
 • Katrinahof 
  • vrijetijdsinvulling, op uitstap individueel of in groep, ondersteunen van de woning, individuele aandacht schenken aan de bewoners
 • Familiezorg Oost-Vlaanderen 
  • Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om te stappen in onze CDO (centrum voor dagopvang) werking voor ouderen (Lokeren) en personen met jongdementie (Moerzeke) en daarnaast hebben wij ook heel veel nood aan geëngageerde chauffeurs die de bezoekers van onze CDO's zouden willen brengen en/of halen.
 • Wereldhuis Bonangana vzw 
  • taalles nederlands aan anderstaligen, huiswerkbegeleiding bij kinderen lager onderwijs, organisatie van interculturele activititeiten met divers publiek 
 • I-mens
  • Als vrijwilliger biedt je oppashulp of gezelschap bij zorgbehoevenden thuis (overdag of met slapende nacht). Chauffeurs vervoeren met hun eigen wagen zorgbehoevenden van hun thuis naar een niet dringende medische afspraak en begeleiden hen.
 • Auxilia Waasland 
  • huiswerkbegeleiding (1 tot 2 uur per week), algemene coördinerende of administratieve taken 
 • Duo for a job
  • vzw DUO for a JOB organiseert interculturele en intergenerationele mentoring. Wij brengen werkzoekende jongeren (18-33j.) met een migratieachtergrond in contact met 50-plussers die hen vrijwillig willen begeleiden bij hun zoektocht naar werk. Zo willen we de jobkansen van jongeren vergroten, de ervaringen van 50-plussers blijven valoriseren en de sociale cohesie lokaal versterken. Als mentor begeleidt je de jongere wekelijks 2 uur gedurende een periode van 6 maanden. Je helpt de jongere bij het vormgeven van zijn of haar professioneel project. Je deelt je eigen beroepservaring en gaat concreet aan de slag: vaardigheden van de jongere ontdekken, samen een CV opmaken, sollicitaties voorbereiden, jobkanalen verkennen, …
 • Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus 
  • Het PC Sint-Hiëronymus is op zoek naar gemotiveerde, klantgerichte vrijwilligers die empathisch kunnen omgaan met onze cliënten en/of hun familieleden. Momenteel zijn er vacatures voor uitbouw cafetaria, activiteiten met cliënten op de afdeling, buddywerking, begeleiding cliënten bij externe consultaties of winkelbezoek etc.
 • De Opvoedingslijn (vzw De Keerkring) 
  • We zoeken vrijwilligers om een luisterend oor te bieden, ouders te ondersteunen en op weg te helpen bij vragen over opvoeding. Dit zowel via telefoon, chat als mail.  
 • Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas (VLOS) 
  • Het profiel van de VLOS-vrijwilliger is zeer gevarieerd. Afhankelijk van je interesses en competenties word je ingeschakeld in één of meerdere werkcellen van VLOS.
 • Hop-In
  • vervoer van een persoon en deze eventueel begeleiden en bijstaan
 • Fiola
  • begeleiden van de Fiola-cliënten bij één van de groepswerkingen: naai- en hobbyclub 'T & Tricot', kookgroep 'Kok & Co', tuinwerking 'De Pallieters' en 'natuurdagwerking Braam' (https://fiolavzw.be/braam)
 • Rode Kruis
  • Kwetsbare mensen bijstaan door sociaal contact, huiswerkbegeleiding, uitlenen van hulpmiddelen, ...
  • Meehelpen aan eerstehulpinitiatieven (EHBO-lessen, hulpposten op evenementen,...)
  • Bloedcollectes ondersteunen door meehelpen bij klaarzetten zaal, promotie, onthaal, catering,...
 • Samana
  • ondersteuning bieden bij activiteiten zoals uitstapjes, een marktbezoek, de maandelijkse feestmenu, ondersteuning binnen de werking van de leefgroepen, decoreren van de voorziening, maaltijdbegeleiding of individuele begeleiding van bewoners door bijvoorbeeld een bezoekje
 • CAW
  • Buddyschap - balietaken - helpen in het inloopcentrum
 • Zorgpunt Waasland
  • ondersteuning bij activiteiten of maaltijden, barvrijwilligers, chauffeurs
 • Anegria
  • voederen en verzorgen van de dieren + uitmesten van stallen in een inclusieve vrijwilligersgroep
 • PUNT vzw
  • verschillende takken zoals de sponserwerking en de boekhouding, maar voornamelijk ook voor onze tak doorverwijzing. Hiervoor zoeken we mensen die interviews willen afnemen met therapeuten (wij voorzien hiervoor een lijst), maar ook willen helpen bij onze evenementen etc etc.
 • Bond Moyson
  • Als belvrijwilliger bied je een luisterend oor aan onze 75+ leden
   We zoeken huisbezoekvrijwilligers die aan huis gaan bij kwetsbare leden in het kader van onze dienstverlening en voordelen of bij leden bij ziekenhuisopname en/of -ontslag ... .
   Als onthaalvrijwilliger ben je het aanspreekpunt bij evenementen en leid je de praktische zaken in goede banen.
 • Herstelacademie ADS
  • Vanuit coproductie (ervaringsdeskundige & hulpverlener) het samen creëren en doceren van cursussen
 • Wereldhuis Bonangana
  • Taallessen Nederlands aan anderstaligen, huiswerkbegeleiding voor kinderen uit het lager onderwijs, sociaal-culturele activiteiten mee organiseren (ontmoeting, vorming,...)
 • Familiegroep Jong Dementie Waasland
  • bestuursleden die mee helpen organiseren en begeleiden, hulp bij het organiseren van bijeenkomsten of activiteiten
 • Opvoedingslijn
  • beantwoorden van opvoedingsvragen via telefoon, chat of mail
 • VITAZ
  • Ondersteunende taken in de zorg
 • Zorg met zorg CV
  • Op basis van beschikbare momenten van de zorgverlener, zorg gaan verlenen in zorginstellingen
 • CM
  • 'Zorgend Vrijwilligerswerk': CM-Oppas aan huis, CM-Mobiel en Spaak en 'Gezondheid en Participatie': Gezonde Buurt-vrijwilligers, onthaalvrijwilligers, festivalvrijwilligers, enz

Zoekende organisaties in Waasland ZW (Lokeren, Moerbeke, Waasmunster, Sint-Niklaas, Temse)

Er zijn een aantal organsaties actief in elke gemeente van het Waasland ZW (Lokeren, Moerbeke, Waasmunster, Sint-Niklaas, Temse):

 • Zorgbedrijf Sakura

  • cafetaria, begeleiding van onze bewoners bij activiteiten, een babbeltje doen met onze bewoners…
 • Hop-in
  • vervoer en oppas
 • VZW Lia 
  • workshops, wandelingen, sport, vervoer jongeren, koken, huiswerkbegeleiding, staptochten, atelierwerking
 • Fiola vzw 
  • kookwerking kok & co, hobbyclub T&Tricot, tuinwerking De Pallieters en voor natuurdagwerking Braam. Op zoek naar vrijwilligers die begeleiders binnen Fiola kunnen ondersteunen.

Hieronder vind je organisaties die zoekende zijn per gemeente.

Lokeren

Deze organisaties zijn op zoek naar een match:

 • Emiliani - facebook emiliani

  • buddy's voor cliënten of ondersteuning bij leuke activiteiten
  • helpen bij een feest of op geregelde tijdstippen met een bewoner een uitstapje of activiteit te doen
 • vzw Horizon  
  • kinderen of jongeren ondersteunen bij schoolwerk, begeleiden bij vrijetijdsactiteiten, voorlezen 
 • De Sperwer vzw
  • Als vrijwilliger bereid je samen met de medewerkers de middagmaaltijd (soep en hoofdgerecht) mee voor. Waar nodig ondersteun je de medewerkers, zowel bij het eigenlijke koken als bij andere taken die verband houden met de keuken (tafel dekken, boodschappen doen,…). Voor onze werking in het Bospark in Lokeren zijn we op zoek naar een kookvrijwilliger, die op maandagvoormiddag een maaltijd wil bereiden voor onze medewerkers ter plaatse. In onze werfkeet in het Bospark is compacte kookgelegenheid aanwezig. Er is altijd een vaste begeleider aanwezig.
 • Stad Lokeren - Afdeling Welzijn 
  • Taal- en spelstage: kinderen begeleiden bij taalactiviteiten tijdens schoolvakanties. We zoeken ook vrijwilligers voor het lokaal dienstencentrum en de sociale kruidenier. 
 • vzw horizon
  • Kinderen en jongeren ondersteunen bij huiswerk, vrijwilligersvergaderingen meevolgen, activiteiten uitwerken en begeleiden

Sint-Niklaas

Deze organisaties zijn op zoek naar een match

 • Welzijnshuis

  • praatkameraden voor anderstaligen, welzijnsbuddy's, cultuurbuddy's, administratieve ondersteuning
 • Een buddy bij de wieg 
  • Een buddy bij de wieg Sint-Niklaas begeleidt een maatschappelijk kwetsbaar gezin gedurende de periode van de zwangerschap en de geboorte tot de leeftijd van 1 jaar. Een buddy ondersteunt niet met middelen, maar een buddy luistert en zoekt samen met het gezin naar oplossingen bij een probleem. Hij/zij neemt de rol op van coach en verwijst door naar organisaties die het gezin kunnen helpen. Een buddy gaat dus niet zelf aan de slag, maar helpt het gezin zich sterker te voelen in hun kwetsbare situatie.
 • Galerie Wulder 
  • Galerie Wulder is een laagdrempelige ontmoetingsplek en op zoek naar vrijwilligers met een waaier aan talent en goesting: de bar bedienen, kleine keukenklusjes, administratieve taken, sociale media, praktische en logistieke taken... Je hoeft zeker niet van alle markten tegelijk thuis te zijn! Elk talent is waardevol en er is veel te doen op veel verschillende terreinen (zowel in de week, als het weekend). 
 • Welzijnsschakel De Springplank 
  • ondersteunen in de winkel (rondgaan met mensen), helpen in het magazijn of met het vervoer, helpen in de ontmoetingsruimte
 • Refu interim
  •  Wij zoeken vrijwilligerswerk voor mensen die nieuw zijn in België. Wil je vrijwilligerswerk doen, maar spreek je nog niet zo goed Nederlands? Dan helpen wij je de juiste plek te zoeken. Ben je op zoek naar vrijwilligers en sta je open voor een samenwerking met mensen die graag meer leren over onze taal en cultuur? Dan stellen wij onze werking graag aan je voor.
 • Digipunten
  • burgers helpen met al hun digitale vragen
 • Familiehulp
  • Begeleiden van activiteiten en klanten in het dagverzorgingscentrum
 • Dienst diversiteit, samenleving en preventie (stadsbestuur Sint-Niklaas)
  • huisbezoeken bij kwetsbare mensen, bediening van de bar in de stedelijke club- en buurthuizen
 • Oxfam-Wereldwinkels
  • Winkelverkoop, deelname evenementen in de Stad, magazijnfuncties, educatie
 • Bibliotheek
  • begeleider STEAM-lab, begeleider rondleiding Vos en Haas (1ste leerjaar), begeleider rondleiding Bibster Quest (1ste middelbaar)

Moerbeke

Deze organisaties zijn op zoek naar een match:

 •  

Waasmunster

Deze organisaties zijn op zoek naar een match:

 

 •  

Temse

Deze organisaties zijn op zoek naar een match:

 •  

Organisaties zoekende in Waasland NO (Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Zwijndrecht, Kruibeke)

Er zijn een aantal organsaties actief in elke gemeente van het Waasland NO

 • Woonzorgcentrum Heilige Familie

  • hulp bij diverse bewonersgerichte activiteiten zowel individueel als in groep
 • Wijkgezondheidscentrum De Link
  • De vrijwilliger neemt het onthaal van de patiënten waar. Ze beantwoordt de telefoon, schrijft patiënten in, geeft patiënten een afspraak en ondersteunt de arts op vlak van administratie
 • O.C. KATR!NAHOF
  • op uitstap individueel of in groep, ondersteunen van de woning, individuele aandacht schenken aan de bewoners

Hieronder vind je organisaties die zoekende zijn per gemeente.

Beveren

Deze organisaties zijn op zoek naar een match:

 • Gemeente Beveren 

  • vrijwilligers voor bibliotheek: voorlezen voor bewoners van woonzorgcentra
  • vrijwilligers voor Sociaal Huis: huiswerkbegeleiding, woningzoekers, lesgever Nederlands voor beginners, begeleiding van anderstalige nieuwkomers 
 • Rode Kruis Beveren 
  • hulp bij de bloedcollecten, mensen bezoeken in WZC's, lesgeven in EHBO in binnen- en buitenland, mensen ontmoeten in een internationaal kader, kinderen bijstaan bij huiswerk of bij evenementen een oogje in het zeil houden en helpen waar of ook nog mensen mobiel maken door met de handicar het Waasland en met uitbreiding gans België te doorkruisen met mindermobielen uit de gemeente Beveren

Sint-Gillis-Waas

Deze organisaties zijn op zoek naar een match:

 • Ferm kinderopvang vzw 

  • mee instaan voor de opvang van kinderen van 5 tot 12 jaar zowel voor- als naschools en eventueel in vakanties. In een team met collega's samen activiteiten doen en meespelen maar ook zorgen voor de hygiëne, veiligheid en geborgenheid van de kinderen.
 • Welzijnshuis Sint-Gillis-Waas
  • huiswerkbegeleiding, bediening in het seniorenrestaurant, gezelschap bij eenzame ouderen, vervoer van minder mobiele inwoners, hulp in de sociale kruidenier
 • Opstartend dienstencentrum Sint-Pauwels
  • Samen met centrumleider de activiteiten in goede banen leiden: zaal klaarzetten, ondersteuning bieden tijdens de activiteit, ouderen begeleiden
 • Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas
  • Heel divers aanbod naar vrijwilligers met en voor de residenten, individueel en collectief
 • VZW Seniorenzorg Waasland
  • Openhouden van de cafetaria, openhouden van een winkeltje, bewonersvervoer ifv DVC

Kruibeke

Deze organisaties zijn op zoek naar een match:

 •  

Stekene

Deze organisaties zijn op zoek naar een match:

 • Huis van het Kind 
  • Helpen binnen het Huis van het Kind, dit omvat voornamelijk helpen in de speelotheek en projectmatige opdrachten (bv. pakketten maken van luiers voor kwetsbare gezinnen). 
  • Website zal online zijn vanaf 06/12/'21: www.huisvanhetkindstekene.be 

Zwijndrecht

Deze organisaties zijn op zoek naar een match:

 •