Waarom zijn we er

Eerstelijnszone Pallieterland heeft als doel om de samenwerking en organisatie tussen alle eerstelijnsactoren te realiseren en te versterken. Zo wil de VZW evolueren naar een vraaggestuurde en integrale zorg en ondersteuning voor de Persoon met een Zorg en OndersteuningsVraag (PZOV). 

ELZ Pallieterland stelt in haar visie op basis van de decreetverwachtingen, drie doelen voorop:   

1. Continuïteit van zorg en ondersteuning waarbij de PZOV centraal staat (cfr. WHO-model voor persoonsgerichte- en geïntegreerde zorg)

2. Een optimale integratie van de zorg- en welzijnssector

3. Een sterk netwerk dat de PZOV ten goede komt 

Voor de uitgebreide missie, visie en kernwaarden, klik hier pdf bestandELZ Pallieterland visietekst met kernwaarden (216 kB)

Om de visietekst goed te verstaan vindt u hieronder de verklarende woordenlijst.

pdf bestandELZ Pallieterland verklarende woordenlijst (852 kB)

De verklarende woordenlijst is een dynamisch document, dat steeds kan veranderen. Suggesties hiervoor, van eerstelijnsactoren in Eerstelijnszone Pallieterland, zijn steeds welkom.