Waarop wacht de Vlaamse overheid?

  • 8 mei 2020

Eerstelijnszones verwachten snel een duidelijk en afdoend perspectief!

 In het kader van het beheersen van een pandemie zoals COVID-19 is een goede en efficiënte structuur binnen de eerste lijn van cruciaal belang om snel en adequaat op alle terreinen te kunnen reageren.

Vele zorg- en welzijnsactoren geven dan ook aan dat de eerstelijnszones duidelijk een cruciale schakel zijn in de ketting van het bestrijden en onder controle krijgen van een dergelijke crisis. Deze structuren dienen m.a.w. beter te worden uitgebouwd naar de toekomst toe. Want samen, alleen samen, kunnen we de uitdagingen binnen de sector aan.

Applaus op alle balkons, straten en pleinen, zou je denken. Enkel de Vlaamse overheid krijgt de handen moeilijk op elkaar.

Lees meer hierover, teken de petitie en deel deze bezorgdheid/noodkreet binnen het eigen netwerk met de #waaropwachtdevlaamseoverheid #eerstelijnszonesvoorperspectief

Vergeet ook zeker niet de spam te bekijken, voor de bevestigingsmail!

Communicatietools zijn hier te vinden!