Wanneer is een kind te ziek voor de kinderopvang?

  • 5 maart 2021

In de opvang

Kan je kind als het ziek is naar de opvang? Wat doet de opvang als je kind ziek wordt of medicatie nodig heeft?

Naar aanleiding van frequente vragen over zieke kinderen in de opvang, herhaalt Kind en Gezin de belangrijkste symptomen wanneer een kind al dan niet welkom is. Niet toegelaten zijn o.a. kinderen met koorts >38°C. Om terug naar de opvang te gaan, moeten ze ook minstens 24 uur geen koorts (>38°C) hebben.

Lees meer