Warme dagen: inspiratie activiteiten, materiaal bestellen, warmte en coronavirus

  • 28 mei 2020

 

“Op 15 mei ging de waakzaamheidsfase van het Vlaams Warmteactieplan van start van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Anticipeer en zet deze actie mee in de kijker! Dit past ook binnen het burgemeestersconvenant klimaatadaptatie en meetjesland klimaatgezond.

 

Bestel hier campagnemateriaal of gebruik één van deze beelden om te publiceren in eigen (sociale) media. Ook kan je als zorginstelling, huisarts, lokaal bestuur, kinderopvang, huis van het kind of kansenorganisatie inspiratie vinden om activiteiten op te zetten in voorbereiding van of tijdens warme dagen.

 

Warmte en het coronavirus? Hierbij ook een ‘warme’ oproep om solidaire corona-acties tijdens warme dagen te continueren (babbellijnen, boodschappendiensten, burenhulp ed.). Daarnaast is het ter beschikking stellen van koele plaatsen in tijden van lockdown-maatregelen ook een punt van aandacht (vooral vanaf de alarmfase); er zullen meer plekken gezocht moeten worden omdat een beperktere groep toegelaten is.

 

Wil je tot slot zelf een duurzaam lokaal gezondheidsplan ‘warme dagen’ opstellen of de hittekwetsbaarheidskaart voor je gemeente opvragen? contacteer de Medisch Milieukundige bij Logo Gezond+ of www.warmedagen.be