Wase Kring Logopedie

  • 30 mei 2022

Hoera! De logopedisten van het Waasland hebben zich verenigd in de `Wase Kring Logopedie`!

4 april vond de eerste online bijeenkomst plaats over de nog steeds ontbrekende conventie voor 2022. De adviezen van de beroepsvereniging werden gecommuniceerd en de honoraria overlegd. Het merendeel van de logopedisten heeft ervoor gekozen het honorarium te verhogen tot 33,40 euro, zoals eerder overeengekomen was in de commissie, maar waarvoor geen budget gevonden wordt. Volgens studies zou een logopedische sessie 35 à 38 euro waard zijn, in scherp contrast met de 28,33 euro van de vorige conventie 2020-2021. Enkel een interestverhoging van 2% is dan ook een slag in het gezicht zijn van alle logopedisten. Intussen werd die conventie alsnog opgelegd. 80% van de logopedisten in de regio toonde zich op 4 april bereid te deconventioneren. Onze beroepsvereniging houdt informatiesessies en we trachten als lokale vereniging de logopedisten van het Waasland te verbinden en onderlinge afspraken te stimuleren. 

Uiteraard dragen wij kwaliteit en samenwerking hoog in het vaandel, daarom vond op 3 mei de eerste fysieke bijeenkomst plaats, waar ideëen werden uitgewisseld en contacten werden gelegd. Het bespreken van casussen, het nadenken over het vereenvoudigen van de administratie, de bekendmaking van ons beroep en het opstellen van een overzichtelijke, volledige en duidelijke doorverwijslijst zijn punten die alvast op onze planning staan.

Wil u meer informatie over onze kring? Kijk dan alvast op onze website: www.wasekringlogopedie.be !