Wat doen we?

Eerstelijnszone Scheldekracht werkt rond 5 kernthema's. Lees meer daarover in het beleidsplan van ELZ Scheldekracht.

In werkateliers groeien concrete actie-ideeën binnen deze 5 kernthema's en worden deze uitgewerkt.  Binnen de werkateliers  willen we daadwerkelijk stappen vooruit zetten, dingen in de praktijk gaan veranderen, gaan concretiseren. Aan de hand van ‘small-wins’ wensen we de meerwaarde van samenwerking aan te tonen!

Kriebelt het bij jou ook… om er in te vliegen … om te bewijzen dat samenwerking loont … om van ELZ Scheldekracht een succesverhaal te maken?  Ben je werkzaam binnen ELZ Scheldekracht en gedreven om mee na te denken over één van deze thema’s én mee de handen uit de mouwen te steken? 

Stel je dan kandidaat voor de werkateliers van ELZ Scheldekracht!

Elkaar leren (er)kennen

Kringwerking

Buurtgerichte zorg

Centralisatie van informatie

Zelfregie & zelfzorg

Bulletin board