Wat je moet weten over het verlenen van gezondheidszorg aan Oekraïense vluchtelingen

  • 17 maart 2022

Zorgnet-Icuro houdt informatie omtrent het verlenen van gezondheidszorg aan de Oekraïense vluchtelingen zoveel mogelijk bij. Zorgnet-Icuro voorziet ook een kort overzicht van de registratieprocedure en de implicaties voor het verlenen van gezondheidszorg.

Bij aankomst in België kan de inwoner van Oekraïne zich melden bij het registratiecentrum (momenteel het vroegere Jules Bordet-ziekenhuis dichtbij het Zuidstation).

 

Er wordt een registratie verricht en een attest van tijdelijke bescherming afgegeven indien aan de voorwaarden voor het verlenen van tijdelijke bescherming is voldaan. Er gebeurt op dat moment geen verder onderzoek door Vreemdelingenzaken.

Met dit attest geeft het gemeentebestuur van de woonplaats, waar de Oekraïense vluchteling zich inschrijft, aan de betrokkene een A-kaart af die één jaar geldig is.

Met deze A-kaart kan de Oekraïner zich inschrijven in de verplichte ziekteverzekering. De procedure verloopt dan meestal via het OCMW van de betrokken gemeente.

Bij twijfel bij opname in het ziekenhuis kan de sociale dienst best contact opnemen met de gemeente waar de Oekraïner is ingeschreven.

Meer informatie is ook terug te vinden via: https://info-ukraine.be/nl/steden-en-gemeenten/rechten-van-oekrainers.

Bekijk hier het advies van de RMG (Risk Management Group) van 11 maart 2022 m.b.t. gezondheidsrisico’s/-behoeften van vluchtelingen uit Oekraïne: pdf bestand220314_2_bijlage_Brief RMG Gezondheidsrisicos-behoeften van vluchtelingen uit Oekraïne 20220311.pdf (184 kB).

Ben je lid van Zorgnet-Icuro? Volg de toekomstige informatienota's zelf goed op.