We blijven in juli en augustus verder vaccineren tegen het COVID-19 virus

  • 1 juli 2022

Tijdens de maand juni werd een vierde boostervaccinatie tegen het COVID-19 virus aangeboden aan personen vanaf 80 jaar en personen die in een woonzorgcentrum verblijven.

Deze tweede booster werd als voorzorg aangeboden aan deze oudere doelgroep omdat:

  • De 80+’ers in onze samenleving en de mensen die in onze woonzorgcentra verblijven, het meest kwetsbaar zijn om ernstig ziek te worden van COVID-19;
  • Woonzorgcentra nog altijd kwetsbaar zijn voor uitbraken,  waarbij het virus snel kan rondgaan onder de mensen die er samenleven;
  • Mensen in woonzorgcentra en 80+'ers hebben als eerste de eerdere boosterdosis gekregen, waardoor er bij hen al de meeste tijd verstreken is sinds hun laatste vaccinatie. Bij de meesten van deze doelgroep dateert de vorige booster van oktober of november vorig jaar.    

De laatste dagen stellen we in ons land, zoals in vele andere Europese landen, een nieuwe stijging van het aantal infecties vast. Voorlopig blijven de opnames op intensieve zorgen en het aantal uitbraken in de woonzorgcentra beperkt, maar waakzaamheid blijft geboden.

Tijdens de zomervakantie zal de capaciteit van de ziekenhuizen beperkter zijn. In de zomer verdienen de vele zorgverleners ook de nodige rust. Het is van cruciaal belang dat we een overbelasting van de zorg vermijden, door verder in te zetten op vaccinatie.

Vaccineren mogelijk op 6 en 27 juli in het vaccinatiepunt in Merelbeke

Het vaccinatiepunt zal tijdens de maand juli open zijn op 6 juli en 27 juli op afspraak. 

Wie nog een afspraak of inlichtingen wenst, kan met het callcenter telefonisch contact nemen op 09 396 68 08 (t.e.m. 8/07 ma-vrij: 9u - 17u / vanaf 12/07 ma - vrij: 9u - 12u).

Alle inwoners van Wachtebeke, Lochristi, Destelbergen, Laarne, Merelbeke, Melle, Wetteren en Wichelen die nog een vaccin nodig hebben kunnen terecht in het vaccinatiepunt in Merelbeke.

Het vaccinatiepunt bevindt zich in de Kloosterstraat 24c, 9820 Merelbeke. Parkeren kan op de gratis parking naast het vaccinatiepunt.

Wie kan zich laten vaccineren?

  • Mensen die de komende weken 80 jaar worden kunnen een twee boosterprik krijgen. Zij zullen automatisch een uitnodiging ontvangen via de post.
  • Mensen met immuniteitsproblemen kunnen een twee boosterprik krijgen. De personen die hun twee boosterprik nog niet hebben laten toedienen lopen extra risico op een ernstige COVID-19 infectie en doen dit best zo snel mogelijk. Er wordt hen ook nog een herinneringsbrief gestuurd.
  • Iedereen die een eerste booster wenst, kan dit alsnog doen. Degenen die hier nog niet op zijn ingegaan, roepen we op om hun immuniteit tegen ernstige COVID-19 terug op punt te stellen. De bescherming die de basisvaccinatie met één of twee dosissen bood, is ondertussen uitgewerkt. Een booster beschermt niet enkel jezelf, maar ook de kwetsbare mensen in je omgeving, en helpt het risico op een overbelasting van de zorgsector te beperken.
  • Wie Johnson & Johnson als basisvaccin kreeg, kan nog contact opnemen voor een tweede booster. 
  • Mensen die een basisvaccinatie wensen, blijven ook meer dan welkom om zich te laten vaccineren. 
  • Voor mensen die op reis vertrekken naar Chili is een 2de boostervaccin nodig 6 maanden na de eerste boostervaccinatie. Voor reizen naar andere landen is een tweede booster momenteel niet nodig, maar wel vaak een 1ste booster. 

Vernieuw uw vaccinatiecertificaat als u op reis vertrekt

De vaccinatiecentra gaan momenteel niet in op vragen van reizigers voor een tweede booster. 

Een volledige vaccinatie met één boosterdosis is dikwijls wel nodig om zonder hinder te kunnen reizen. U kan uw vaccinaties aantonen met een vaccinatiecertificaat. Let wel op: deze certificaten kunnen “vervallen” en moet u na een jaar vernieuwen.

U opent daarvoor uw covid safe app en gebruikt de knop ‘Controleer op nieuwe certificaten’ om vaccinatiecertificaten van ouder dan 1 jaar terug als geldige certificaten te activeren.

Meer info over het certificaat 

Nieuwe boostercampagne vanaf september 2022

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft beslist dat er vanaf september een nieuwe vaccinatiecampagne komt.

Er zal gestart worden in september met de 65+'ers, immuungecompromitteerden en zorgverleners. Nadien volgen de 18 tot 65-jarigen die een uitnodiging zullen ontvangen met het aanbod om zich te vaccineren met een extra booster

De vaccins zullen opnieuw vooral worden toegediend in de vaccinatiecentra in plaats van een ruime vaccinatie bij huisartsen en apothekers.

Samen met de lokale besturen van Wachtebeke, Lochristi, Destelbergen, Laarne, Merelbeke, Melle, Wetteren en Wichelen worden voor de eerstelijnszone Scheldekracht de nodige voorbereidingen getroffen waarbij de verschillende locaties worden bezocht die als vaccinatiecentrum kunnen dienen. 

Meer informatie

Heb je een vraag rond vaccinatie? Neem een kijkje op deze website. Vaak gestelde vragen staan hier opgesomd.