Webinar: Sociaal werk en de vaccinatie-campagne

 • 6 april 2021

Over de vaccinatiecampagne leven veel vragen bij sociale professionals op het terrein. In het webinar ‘Sociaal werk en de vaccinatiecampagne’ krijg je op heel wat vragen een antwoord.

Een organisatie van VIVEL, SAM, het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede en VVSG.

 • Hoe zit de vaccinatiestrategie in elkaar voor mensen in een kwetsbare positie?
 • Welke mogelijkheden zijn er om samen te werken op het terrein?
 • Wat is de rol van de populatiemanagers?
 • Welke rol heb je als sociaal werker in het informeren en motiveren van burgers? 

De vaccinatiecampagne tegen COVID-19 gaat binnenkort een nieuwe fase in. De volgende maanden start de vaccinatie van de algemene bevolking. Het is de ambitie om minstens 70 à 80 procent van de bevolking te vaccineren. Mensen in kwetsbare posities lopen niet alleen grotere gezondheidsrisico’s tijdens de COVID-19-pandemie. Het risico bestaat dat zij ook minder goed bereikt worden tijdens de vaccinatiecampagne. Om iedereen die dat wil de kans te geven zich te laten vaccineren, is specifieke aandacht nodig om deze groepen te bereiken. 

Als sociale professional heb je daarbij een cruciale rol. Je hebt als geen ander zicht op wat er leeft bij mensen in kwetsbare posities. Je deed het afgelopen jaar ook ongekende inspanningen om contact te houden met de meest kwetsbaren uit de samenleving.

Over de vaccinatiecampagne heb je wellicht nog veel vragen. In dit webinar praten we je bij over de vaccinatiestrategie, jouw rol als sociaal werker, en de samenwerkingsmogelijkheden op het terrein.

Praktisch
 • Voor wie? Sociale professionals uit diverse sectoren.
 • Datum en tijdstip? Dinsdag 27 april 2021, van 14 tot 16 uur
 • Prijs? Gratis
 • Kanaal? Teams. De weblink maken we later bekend op deze pagina.
 • Programma? Meer details over het programma volgen snel.
 • Organisatoren: Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL), SAM, Steunpunt Mens en Samenleving, het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).
Meer info of vragen? 

www.vivel.be/activiteiten