Webinars en digitale workshop voor hulpverleners van kinderen en jongeren

  • 1 april 2021

RADAR organiseert 5 webinars en 1 workshop omtrent uiteenlopende, actuele thema’s, die gegeven worden door een spreker met expertise in het relevante thema. Dus voor elk wat wils, ook voor jou, voor je collega, voor je buurman,... Voor iedereen die werkt met kinderen, jongeren en hun context.  

 

Webinar: Game verslaving - Game on

 

26 april 2021 van 13u30 tot 16u30

 

In deze webinar starten met wat we onder een gameverslaving verstaan en wat mogelijke signalen hiervan is. We staan bij diverse praktische vraagstukken rond gameverslaving, zoals:

  • Hoe kan je de ernst van de situatie correct inschatten?
  • Hoe kan je het probleem bespreekbaar maken?
  • Wat kan je als hulpverlener, afhankelijk van de ernst van de situatie, best doen? Hoe, waar en wanneer stel je grenzen?
  • Hoe ga je om met weerstand van de jongere
  • Hoe en wanneer adresseer je mogelijke onderliggende problemen?
  • Hoe kan je ouders ondersteunen?

 

Spreker: Dr. Simon De Winter is klinisch psycholoog voor kinderen en jongeren, cognitief gedragstherapeut, en doctor in de pedagogie. Toen hij zelf een tiener was, had hij ook een probleem met gamen. Naast psycholoog en pedagoog is hij dus ook ervaringsdeskundige. Hij bundelde al zijn kennis en ervaring in de ontwikkeling van een behandeling voor gameverslaving.

 

Kostprijs: gratis

 

inschrijven3

 

 

Webinar: Een vuurtoren in de storm. Als hulpverlener stevig staan voor ouders en hun kinderen in een hoogconflictscheiding

 

27 april 2021 van 9u30 tot 12u00

 

 

Tijdens deze korte workshop laat Vanessa Maes je kennismaken met de methodiek parallel solo ouderschap, zoals beschreven in de toolbox “Blijven staan ondanks de storm. Handvatten voor hulpverleners die met ouders werken die in een hoogconflictscheiding zitten.”

 

Kinderen en jongeren van wie de ouders in een conflictscheiding zitten, vormen intussen een belangrijk aandeel in het cliënteel van jeugdhulpverleners. Ze vertonen signaalgedrag, wat vooral een normale reactie blijkt te zijn op de storm die in hun gezin woedt. Het conflict zorgt voor spanningen tussen ouders, waardoor deze niet steeds de belangen en noden van het kind kunnen zien. Kinderen voelen deze spanningen en uiten dit via hun gedrag of emoties.

 

In het werken met deze kinderen en jongeren, moet je als hulpverlener ook aan de slag met de ouders en is het belangrijk de kinderen psycho educatie te geven over wat er gebeurt in hun gezin en met hun ouders. De methodiek parallel solo ouderschap omvat 6 pijlers die belangrijk zijn in het contact met ouders in deze situaties. Tijdens deze workshop laat Vanessa Maes, ontwikkelaar van de toolbox en psychotherapeut je kennismaken met deze methodiek, legt de basisprincipes uit én geeft ze je een inkijk in de toolbox “Blijven staan ondanks de storm. Handvatten voor hulpverleners die met ouders werken die in een hoogconflictscheiding zitten.”

 

Spreker: Vanessa Maes is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ze heeft ruim 15 jaar ervaring in het werken met ouders in een hoogconflictscheiding en is mede-auteur van het boek “Blijven staan ondanks de storm” en auteur van de toolbox. Ze geeft trainingen en supervisie rond dit thema.

 

Kostprijs: gratis

 

inschrijven3

 

 

 

 

Webinar: Reageren op eten en gewicht in de eerstelijnszorg

 

28 april 2021 van 9u30 tot 12u

 

Net als we allen leren slapen en leren werken moeten we ook leren eten. Voor sommigen lukt dat als vanzelf, voor anderen met wat spanning. In deze webinar zoemen we in op drie thema's: Welke nieuwe kapstokken zijn er om eetcompetenties-voor-iedereen te versterken? Hoe kunnen we reageren op beginnend haperend eetgedrag en gewichtsissues ? Wanneer zijn eetproblemen ernstig, en wat kan de eerstelijnsmedewerker doen bij eetstoornissen of obesitas? 

 

Sprekers: An Vandeputte en Loes Stukken werken als psychologen op het Vlaamse Kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen. Zij werkten pas een draaiboek uit ter ondersteuning van eerstelijnswerk bij eet- en gewichtsvragen.  

 

Kostprijs: gratis

 

inschrijven3

 

 

 

Digitale workshop: Omgaan met zelfverwonding in de klinische praktijk

 

30 april 2021 van 13u tot 16u

 

Meeste clinici worden ermee geconfronteerd in de klinische praktijk, maar weten soms niet goed hoe ermee om te gaan. In deze workshop wordt een overzicht gegeven van recente wetenschappelijke inzichten omtrent het ontstaan en voortbestaan van opzettelijke zelfverwonding, en worden deze gekoppeld aan bruikbare handvaten. Deze handson-ervaring is toegespitst op de specificiteit van zelfverwonding bij adolescenten, en wordt bestendigd op vaardigheidsniveau (dmv rollenspel/oefeningen). Zo gaan we dieper in op “Hoe in contact te gaan met adolescenten die zichzelf verwonden”, “Tips voor het betrekken van ouders”, en “omgaan met invloed vanuit sociale media”.  

 

Spreker: Prof. Dr. Imke Baetens is hoofddocent aan de faculteit van psychologie van de Vrije Universiteit Brussel. Zij heeft een internationale reputatie in onderzoek naar opzettelijke zelfverwonding bij jongeren, en heeft zich gespecialiseerd in een gezinstherapeutische behandeling voor opzettelijke zelfverwonding.

 

Kostprijs: €10

 

inschrijven3

 

 

 

Webinar: Schoolweigering: tussen onbegrip en onvermogen

 

4 mei 2021 van 9u30 tot 11u30

 

Deze online lezing benadert ‘Schoolweigering’, een vorm van schoolafwezigheden, op de grens van onderwijs en hulpverlening. Wat is schoolweigering en wat is het niet? Is dit een fenomeen van deze tijd? Wat zijn signalen van schoolweigering en hoe kan ik het herkennen? In het tweede deel gaan we in op wat een hulpverlener kan doen in dergelijke situaties.

 

Sprekers: Gino Ameye, zorgmanager bij Karus, heeft 20 jaar gewerkt als therapeutisch verantwoordelijke van De Kaap en is al decennia lang aan de slag met schoolweigering. Hij was mede verantwoordelijk voor de opstart van dagbehandeling voor schoolweigering in de Kaap. Gino werkte van 2017-2019 samen met Griet De Nys als onderzoeker aan het project ‘Angst voor de schoolpoort’ van HOGENT: een kwalitatief onderzoek over schoolweigering dat liep van 2017 t.e.m. 2019.

 

Kostprijs: gratis

 

inschrijven3

 

 

 

Webinar: Van lijdend voorwerp naar leidende kracht - Nieuwe autoriteit voor hulpverleners

 

5 mei 2021 van 9u30 tot 12u00

 

“Vroeger was het allemaal beter”, horen we wel vaker, maar was het allemaal beter wat opgroeien en opvoeden betreft? Of is onze maatschappij zodanig veranderd dat we ook in het opvoeden een andere stijl dienen aan te meten? Niet alleen ouders voelen zich vaker machteloos in het omgaan met uitdagend gedrag van hun kinderen, ook leerkrachten en hulpverleners zijn zoekende hoe ze hun autoriteit terug op een positieve manier kunnen inzetten in het belang van de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het gedachtengoed van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet biedt onder meer ankers om als professional, samen met ouders een veilige haven voor opgroeiende kinderen en jongeren te vormen. In dit webinar maak je kennis met de basisconcepten van Nieuwe Autoriteit, en hoe je hier in je werk als professional mee aan de slag kunt. 

 

Spreker: Lien Seynaeve is klinisch psychologe bij Kop-Zorgen Denderwindeke, heeft expertise in werken met contexten, geïnspireerd vanuit Positieve Heroriëntering en is nu werkzaam binnen ons netwerk als medewerker van RADAR Crosslink.

 

Kostprijs: gratis

 

inschrijven3