Webinars - Vaccinatie brede bevolking

  • 11 januari 2021

Het vaccinatieprogramma voor de brede bevolking krijgt vorm. Samenwerking tussen zorgraden, lokale besturen en actoren in de eerste lijn is hierbij de sleutel tot succes. Op 24/12 werd reeds een tip van de sluier opgelicht in een webinar die werd gevolgd door meer dan 500 geïnteresseerden. U kan deze nog online bekijken.

Om u meer inzicht te geven in de opzet, de timing, de financiering, de vereisten en de werking van deze vaccinatiecentra organiseert Zorg en Gezondheid, in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur, VIVEL en VVSG, twee infosessies (met dezelfde inhoud) voor zorgraden en lokale besturen op woensdag 13 januari om 10 uur en donderdag 14 januari om 16 uur.