Wereldgezondheidsdag 2022

  • 6 april 2022

Kunnen we ons een wereld voorstellen waarin schone lucht, water en voedsel voor iedereen beschikbaar zijn? Een wereld waar economieën gericht zijn op gezondheid en welzijn? Waar steden leefbaar zijn en mensen controle hebben over hun gezondheid en de gezondheid van de planeet? 

Op 7 april 2022 is het Wereldgezondheidsdag en dit jaar vestigt de WHO de wereldwijde aandacht op dringende maatregelen die nodig zijn om de mens en de planeet gezond te houden en zo een beweging te stimuleren om samenlevingen te creëren gericht op welzijn. 

De WHO schat dat jaarlijks meer dan 13 miljoen sterfgevallen over de hele wereld te wijten zijn aan milieuoorzaken die hadden kunnen worden vermeden. Dit omvat onder andere de klimaatcrisis, de grootste gezondheidsbedreiging waarmee de mensheid op dit moment wordt geconfronteerd.  

Onze politieke, sociale en commerciële beslissingen zijn de drijvende kracht achter de klimaat- en gezondheidscrisis. Meer dan 90% van de mensen ademt ongezonde lucht in als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen. De opwarming van de aarde heeft als gevolg dat muggen hun ziektes verder en sneller verspreiden dan ooit tevoren. Extreme weersomstandigheden, bodemdegradatie en waterschaarste verdrijven mensen en tasten hun gezondheid aan. En het lijstje gaat maar door… 

Hoewel de COVID-19-pandemie ons de genezende kracht van de wetenschap liet zien, heeft het ook de ongelijkheden in onze wereld blootgesteld. De pandemie heeft zwakke punten op alle gebieden van de samenleving aan het licht gebracht en onderstreept de urgentie van het creëren van duurzame welzijnsmaatschappijen die zich inzetten voor een rechtvaardige gezondheid voor huidige en toekomstige generaties zonder ecologische grenzen te overschrijden.  

Het huidige ontwerp van de economie leidt tot een ongelijke verdeling van inkomen, rijkdom en macht, met te veel mensen die nog steeds in armoede en instabiliteit leven. Om deze cycli van vernietiging voor de planeet en de menselijke gezondheid te doorbreken, moeten wetgevende maatregelen, bedrijfshervormingen en individuen worden ondersteund en gestimuleerd om gezonde keuzes te maken. 

Een welzijnseconomie heeft menselijk welzijn, rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid als doelstellingen.  

Interesse? 

Je leest er alles over op de site van de WHO