Werkatelier preventie

Het werkatelier preventie werkt verder op het vroeger genoemde waardevol initaitief 'Netwerk gezondheidspromotie (NGP)' of 'Regioraad'.

Met het werkatelier preventie willen we de krachten en expertise van verschillende welzijns- en gezondheidsorganisaties bundelen om te werken aan het voorkomen van ziekte en aan het bevorderen van de gezondheid.

Ben je geïnteresseerd in het werkatelier preventie of heb je hier vragen over? De trekker van dit initiatief is Gorik Zelfderloo (Logo Gezond+). Vragen kan je ook steeds stellen aan ons via info@elzscheldekracht.be.

Zorgzame buurten

Goed nieuws! Ook binnen onze eerstelijnszone zijn er 4 geselecteerde projecten om van hun buurt een 'zorgzame(re) buurt' te maken: 'Warme Flora Floreert', 'ZoWe - Buurten in Zorgzaam Wetteren', 'De Buurtcameleon' te Wichelen en 'Samen thuis in de Zaffelaarse buurt!'. Klik hier voor meer informatie over deze projecten.

Alsook komen de verschillende betrokkenen af en toe samen op niveau van de eerstelijnszone.

Overleg 08/07/2021

pptx bestandZorgzame buurten_brainstormsessie_ppt (244 kB)

Overleg 30/09/2021

pptx bestandZorgzame buurten_overleg_ppt (2.67 MB)

Gezonde publieke ruimte

Een gezonde publieke ruimte zet aan tot beweging, ontspanning en ontmoeting tussen mensen. Er is heel wat onderzoek en inspirerend materiaal verzameld over het inrichten van een gezonde publieke ruimte.

Mei 2021

pdf bestandGezonde Publieke Ruimte_ppt (7.59 MB)

Ondervoeding bij ouderen

Op basis van signalen van verschillende partners hebben we op het werkatelier preventie van 16 juni verschillende materialen en acties voorgesteld om ondervoeding bij ouderen aan te pakken.

 

Bewegen

Momenteel wordt er binnen het thema 'bewegen' gewerkt aan 'Bewegen Op Verwijzing' (BOV) en de actie rond de '10 000 stappen'.

Overleg 18/03/2021

pptx bestandWerkatelier_18032021_ppt (439 kB)

docx bestandWerkatelier_18032021_verslag (266 kB)

Overleg 09/11/2021

pptx bestandWerkatelier_09112021_ppt (130 kB)

pdf bestandWerkatelier_09112021_verslag (205 kB)

pptx bestand10 000 stappen_ppt (891 kB)