Wie staat op de lijst met risicopatiënten?

Als je een van deze aandoeningen hebt, behoor je tot de groep van risicopatiënten: 

Aandoening Leeftijd
Chronische luchtwegaandoeningen 45-64 
Chronische hart- en vaatziekten 45-64 
Obesitas 45-64 
Suikerziekte      45-64
Chronische zenuwaandoeningen - dementie 45-64 
Verhoogde bloeddruk 45-64 
Kwaadaardige gezwellen (kanker): 

- kwaadaardige gezwellen (niet-hematologisch) 
- Hematologische kankers     

 

45-64    
18-64 

Chronische nierziekten 18-64 
Chronische leverziekten 18-64 
Syndroom van Down      18-64 
Transplantatiepatiënten (of op wachtlijst)    18-64 
Immuungedeprimeerd patiënten    18-64 
Aids/hiv-patiënten 18-64 
Zeldzame aandoeningen 18-64 

Deze lijst met aandoeningen is tot stand gekomen op basis van een advies van de Hoge Gezondheidsraad voor het prioriteren van subgroepen van patiënten jonger dan 65 jaar voor vaccinatie tegen SARS-CoV-2. Dat advies is gebaseerd op Belgische en internationale studies. Die studies bekeken welke personen met onderliggende aandoeningen een verhoogde kans hebben op een ziekenhuisopname of overlijden als ze met COVID-19 besmet worden. Sommige aandoeningen die weerhouden zijn, moeten ook in een bepaalde graad aanwezig zijn.

>> Terug naar het overzicht