workshop mind-spring ouderkracht 14 juni

  • 10 juni 2021

Mind-Spring Ouderkracht!

14 juni 2020 14u – 16u

Digitaal via Microsoft Teams

Mind-Spring Ouderkracht! is een psycho-educatief groepsaanbod in eigen taal voor vluchtelingen- en migrantenouders.

Doel van het programma: ouders in hun kracht terugbrengen waardoor ze sterk en krachtig hun ouderrol kunnen vervullen en hun kinderen effectief een betere toekomst bieden. Ze leren ook zorg dragen voor zichzelf en voor de partner. Meer info: https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/preventie/mind-spring/whatismindspring/mind-spring-ouderkracht/

Werk je met vluchtelingen- en migrantenouders?  Wil je meer weten over de thema’s die aan bod komen, de doelgroep, hoe je doorverwijst enz.? Ontdek het allemaal in onze workshop voor hulpverleners, vrijwilligers en geïnteresseerden.Deze workshop wordt begeleid door Mind-Spring trainer (ervaringsdeskundige) en Mind-Spring co-begeleider (hulpverlener).Deelname is gratis. Inschrijving is verplicht.

Inschrijven via mail : mindspring@cawoostvlaanderen.be

CAW Oost-Vlaanderen biedt u deze workshop aan ism de stad Gent.