World mental Health day : een beeld van de ontwikkelingen in de Geestelijke Gezondheid van 2010 tot nu

  • 10 oktober 2020

10 oktober is World mental Health day.

Naar aanleiding van de week van de geestelijke gezondheidszorg, werden een aantal posters gemaakt waarin de verschillende projecten beknopt werden beschreven.

We hopen dat dit initiatief kan bijdragen aan een beter begrip van de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg die 10 jaar geleden zijn begonnen.

Het beleid inzake geestelijke gezondheidszorg (GGZ) situeert zich deels bij de federale overheid en deels bij de gemeenschappen en gewesten.

bron: Coördinatieteam Hervormingen van de Geestelijke gezondheidszorg- Cel Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Hervorming geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen

Zorgtrajecten voor personen met een interneringsstatuut

Eerstelijnspsychologische zorg