Worldwide Empathy for Medics (WEM)

  • 7 april 2020

Het is een moeilijke tijd voor veel hulpverleners die momenteel in de frontlinie van de eerstelijnszorg staan.  Het WEM stelt hulpverleners in staat gratis een sessie empathisch luisteren aan te vragen in een stuk of tien talen, en daar komen er nog steeds bij. Men zit al aan meer dan 150 professionele ‘luisteraars’, vooral Nederlands- en Engelstaligen, maar verder ook uit heel Europa, de VS, India, Canada, Nieuw-Zeeland en Israël.

De luisteraars worden op uitnodiging toegevoegd zodat geen ongekende, onbevoegde personen kunnen solliciteren. Zij worden ingedeeld per tijdzone, duiden aan hoe en wanneer ze bereikbaar zijn en welke talen ze spreken. Aan de andere kant verspreiden we dit onder de coördinatoren van de zorg in de frontlijn. Uiteraard proberen we ook via de media dit project onder de aandacht te brengen zodat de drempel om van het platform gebruik te maken zo laag mogelijk wordt.

Meer informatie?  Klik hier