Zorg en expertise voor psychische problemen voor en na de bevalling: Multidisciplinair casusoverleg

  • 18 augustus 2020

In samenwerking met partners van ECK De Kraamvogel, Kind & Gezin, ’t MoederhuysCGG Vagga, de Centra Geestelijke Gezondheidszorg en Moeder & Baby wordt op regelmatige tijdstippen multidisciplinair casusoverleg georganiseerd m.b.t. perinatale mentale gezondheid. Alle hulpverleners die werken met prille ouders vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van één jaar: vroedvrouwen, gezinsbegeleiders, kraamverzorgenden, huisartsen, psychologen, ... zijn welkom om hieraan deel te nemen. 

 

Klik hier voor meer informatie.