Zorgcircuit ouderen geestelijke gezondheidszorg Waas & Dender ELZ Waasland

De geestelijke gezondheid van de oudere staat centraal en vanuit diverse invalshoeken worden noden, kennis en ervaring gedeeld. Ook het zorgaanbod vanuit elke dienst (acuut/langdurig/mobiel team/ambulant/residentieel) wordt gedeeld. Vormingspakketten kunnen op maat uitgewerkt worden en verschillende profielen/types worden in kaart gebracht zoals psychische problematieken en aanklampende zorg/zorgwekkende zorgmijders.

Deze stuurgroep is samengesteld uit leden van de algemene en psychiatrische ziekenhuizen, de woonzorgcentra, mutualiteiten, thuiszorgdiensten, centra voor geestelijke gezondheidszorg en eerstelijnszones binnen de regio.

Bijgevoegde flyer is een beslissingsboom en werd ontworpen met als doel een leidraad te vormen voor hulpverleners in de thuiszorg. pdf bestandELZ Waas & Dender 2021_folder GGZ 65+ beslissingsboom hulpverlener in thuiszorg.pdf (127 kB)

Contact: karin.de.cleene@elzwaasland.be