Zorgdoelen afgestemd op levenskwaliteit

Elke persoon heeft recht op zorg en ondersteuning die een zo optimaal mogelijke levenskwaliteit toelaat. Elke persoon moet die optimale levenskwaliteit zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen. Daarom stelt de eerstelijnszone de persoon met een zorgvraag centraal. Hij voert de regie over zijn eigen gezondheid en de zorgen die hij wenst te krijgen.

Naar een zorg- en ondersteuningsplan

Personen met een complexe en chronische zorgnood formuleren in samenspraak met de zorgcoördinator (link) de zorgdoelen. Deze worden geënt op de analyse die reeds gemaakt werd over de levensdoelen en de wensen van de persoon met een zorgvraag. De zorgdoelen geven dus aan wat de gewenste levenskwaliteit is voor deze persoon en worden zo veel mogelijk SMART geformuleerd en vertaald in concrete acties en handelingen die hun plaats hebben in een zorg- en ondersteuningsplan.

Als lid van een eerstelijnszone werk je dus mee aan integrale, doelgerichte zorg. De persoon met een zorgvraag staat centraal en niet langer de aandoening. Wat is voor hem belangrijk? Hoe kijkt hij naar het leven?

Consequenties voor de professional

Dit vraagt om een paradigmashift van een ziekte-georiënteerde zorg naar een zorg die vertrekt vanuit de capaciteiten en doelstellingen van de patiënt.

Als professional maak je vandaag gebruik van richtlijnen en protocollen. Doordat je deze richtlijnen volgt, vertrek je vanuit de beperking of ziekte van een persoon.

De eerstelijnszone staat voor zorg waarin de persoon centraal staat. De zorg- en hulpverleners werken samen met de persoon aan de weg naar de optimale en best mogelijke levenskwaliteit.

De shift van een aanbodgestuurde naar een vraaggerichte zorg vraagt een mentale 'klik'. Je hebt ook specifieke vaardigheden nodig om doelgerichte zorg te leveren. Je eerstelijnszone ondersteunt je om doelgerichte zorg in je vingers te krijgen.