Zuurstoflijn: ademruimte voor zorgverstrekkers!

  • 11 mei 2020

De aanhoudende druk, de onduidelijkheden m.b.t. de toekomst, de gewijzigde
werkwijze, het gevaar besmet te worden of te besmetten, de vrees tekort te
schieten… Of de extreme mate waarmee zorgenden met leed, eenzaamheid, rouw
… te maken krijgen.
Daarom biedt “DE ZUURSTOFLIJN” telefonische of beeldbel-ondersteuning
aan zorgverleners die in deze corona-crisis hun veerkracht zien dalen en een
psychische impact voelen.
Deze ZUURSTOFLIJN richt zich tot (thuis)verpleegkundigen, medewerkers uit WZC,
huisartsen, medewerkers uit het jeugdwerk en VAPH, huisartsen, de eerste lijn...
Kent u werknemers, teamleden of collega-zorgverleners die baat kunnen hebben bij
deze veerkrachtversterkende ondersteuning? Hoe mooi zou het zijn als deze
zorgverleners ook daadwerkelijk contact opnemen?
Leer hen het nummer 09/216 74 70 kennen.
Elke zorgverlener die een ondersteunend gesprek wenst, kan zich aanmelden
op dit nummer van het Netwerkpunt van Het Pakt : 09/ 216 74 70
en dit op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag.
Ook anoniem aanmelden kan.
Het Netwerkpunt zoekt dan onmiddellijk een match voor de aanmelder die dan op
het afgesproken uur (en dat kan ook in de namiddag) door een “zuurstofgever”
wordt opgebeld.
Het Zuurstof-team bestaat zowel uit hulpverleners als preventiewerkers. Hierdoor is
er een grote diversiteit aan expertise en competenties aanwezig.
Indien nodig kunnen er tot 5 vervolggesprekken worden aangeboden. Verder wordt
binnen het team nagedacht over de meest optimale vervolgzorg.
Bent u zelf zoekend naar manieren om medewerkers tot actieve stappen naar
zelfzorg te brengen, bel gerust zelf. Hier vindt u alvast een affiche .
Het Zuurstofteam dankt u voor ook uw zorg voor de zorgende.